Ukrudtsbrænding
- miljørigtig ukrudtsbekæmpelse

UkrudtsbrændingAfbrænding af de små ukrudts kimplanter er en af vores mest miljørigtige metoder til bekæmpelse af ukrudt. Cellerne i de små kimplanter springer ved opvarmningen, hvorefter planten hurtigt dør og ikke kommer tilbage.

På visse tider af året og i visse områder skal man dog være meget påpasselig med hensyn til brandfaren ved denne type ukrudtsbekæmpelse.

Typiske skader ved ukrudtsbrænding kan være buske eller hække der får svidet skudene eller træer der får de nederste grene svidet. Man bør derfor altid være påpasselig ved denne type vedligehold

Tlf:. 23 46 21 53